Stomatologická ordinace Zubní Estetika

Lékaři:

Lékař stomatolog Oleksandr Litovchenko
Lékař stomatolog Oksana Fesenko

Telefon:

596 730 085

Adresa:

Na Čtvrti 22
Ostrava-Hrabůvka

Ordinační hodiny:


Po 8:30 – 12:30 13:00 – 16:00
Út 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
St 11:00 – 15:00 15:30 – 18:30
Čt 8:30 – 12:30 13:00 – 17:00
8:30 – 11:30 12:00 – 14:00

Poskytujeme komplexní péči o Váš chrup:


 • vstupní vyšetření
 • preventivní péče
 • rentgen. vyšetření
 • anestezie
 • výplně zubů
 • léčení kořenových kanálků
 • chirurgické zákroky
 • protetika: fasety,korunky,můstky, protézy(široký výběr kvalitních moderních materiálů)

Mimo jiné u nás naleznete:


 • příjemné a klidné prostředí
 • milý a přátelský personál
 • smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • možnost ošetření i ve večerních hodinách po předběžné domluvě
 • parkování u objektu
 • výbornou dostupnost MHD (zastávky Moravská, Jubilejní kolonie)

Starejte se i Vy o svůj chrup společně s námi


Před zahájením stomatologického ošetření vyžadujeme udržování dobré úrovně ústní hygieny, který pomůže Vám dosáhnout dentální hygienistka. Jenom v tom případě Vám můžeme nabídnout výbornou spolupráci a dlouhodobou garanci naší práce.

Ceník


(má pouze orientační charakter, na základě vyšetření Vám sestavíme cenový plán Vaší komplexní léčby)
Kompletní ceník je k nahlédnutí v ordinaci

VYŠETŘENÍ, RTG, ADMINISTRATIVA


Preventivní prohlídka 2x ročně hrazeno ZP*

Digitální snímkování RTG a OPG hrazeno ZP*

Vyhodnocení snímků hrazeno ZP*

Lokální injekční anestezie hrazeno ZP*

Použití kofferdamu (nutnost určuje lékař) 300 Kč

Konzultace 400 Kč

*- u pacientů smluvních pojišťoven.

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE


Výplň skloionomerní 800 Kč - 1500 Kč

Výplň fotokompozitní (bílá) 900 Kč - 2000 Kč

ENDODONCIE


zahrnuje: opracování kořenových kanálků nikl-titanovými nástroji, měření jejich délky pomocí apexlokátoru, dezinfekce a jejich plnění. nezahrnuje: postendodontické ošetření (výplň, čep, korunku...)

Přední zub (zuby číslo 1,2,3) 1400 - 2200 Kč

Třenový zub (zuby číslo 4,5) 1700 - 2500 Kč

Stolička (zuby číslo 6,7,8) 2600 - 2900 Kč

Dočasná dezinfekční vložka do kořenových kanálků (nutnost určuje lékař). 300 Kč

POSTENDODONCIE


zahrnuje: následnou rekonstrukci endodonticky ošetřeného zubu.

Aplikace čepu ze skelných vláken vč. plastické dostavby 950 Kč + velikost dostavby

Litá kořenová dostavba 1500 - 2000 Kč

FIXNÍ PROTETIKA


Korunka metalokeramická 5500 Kč

Korunka zirkon-keramická 5950 Kč

Korunka celokeramická Emax 7500 Kč

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


Neomluvená absence (min 24 hod. předem) sjednaného termínu 300 Kč/vyřazení z evidence

Jestli pacient nedodržuje léčebný plán a dochází jenom v případě bolesti, nemá přednost před objednanými pacienty a bude ošetřen dle časové možnosti lékaře

Obecná informace o zpracování osobních údajů


Zubní Estetika s.r.o., IČO 04826493, je zdravotnické zařízení, jehož hlavním úkolem je zajišťování odborné stomatologické péče obyvatel.

V rámci zajišťování svých činností provádí ordinace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:


 • vedení zdravotnické dokumentace
 • vykazování úkonů zdravotním pojišťovnám
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • vedení evidence o hospodaření
 • pracovněprávní a mzdová agenda
 • organizování zdravotních služeb
 • ochrana majetku
 • konzultace
 • stáže
 • evidence kontaktů pro zasílání informací a novinek

Informace o zpracování osobních údajů:


 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Právním základem pro zpracování údajů o zdravotním stavu je podle čl. 9. odst. 2 písm. h) GDPR nezbytnost pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem. + smlouva + vlastní zájem
 • Příjemci osobních údajů jsou další zdravotnická zařízení, do nichž byli pacienti předáni a zdravotní pojišťovny ošetřovaných pacientů.
 • Při zpracování osobních údajů v ordinaci nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ordinaci poskytl/a
  • podat stížnost u dozorového orgánu
 • Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Svá práva vůči ordinace uplatňujte cestou správce pro ochranu osobních údajů.

Správce pro ochranu osobních údajů:


Zubní Estetika s.r.o.
IČO: 04826493
Kotkova 271/6, Ostrava-Vítkovice,703 00
Tel.: 596730085.