Centrum plastické a estetické
chirurgie Ostrava

Zvětšení prsou - Augmentace

Plastická operace zvětšení prsou - augmentace se provádí u mladých klientek s nedostatečně vyvinutými prsy nebo u klientek, u nichž po kojení v důsledku úbytku žlázy došlo k mírnému poklesu a zmenšení prsou. Významný je vliv operace na psychiku ženy a zvednutí jejího sebevědomí. Prsy se zvětšují prostřednictvím silikonových implantátů. Implantáty nemají vliv na kojení a vznik nádorových onemocnění prsou.

Operace se provádí v celkové anestezii. Plastický chirurg po domluvě s klientkou volí jeden ze tří operačních přístupů - přístup na hranici prsního dvorce, z podprsní rýhy nebo z podpaží. Poté se implantát umístí pod prsní žlázu nebo pod velký prsní sval. Operace trvá 1-2 hodiny.

Po operaci zůstává klientka jeden den hospitalizována. Pokud se při operaci použije drén, odstraňuje se tento za 24-48 hodin. Klidový režim je vhodné zachovat alespoň 7 dnů. Elastickou podprsenku sportovního typu doporučujeme nosit po dobu 6 týdnů. Sedavé zaměstnání je možno provozovat za týden. K plné fyzické aktivitě se klientka vrací za 4-6 týdnů.

 

 

38 letá pacientka po dvou dětech s hypoplazií a asymetrií prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu 300 ml

Před
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka

Prsa ptotická, asymetrická, vpravo větší ptosa, pacientka nechtěla předoperačně asymetrii nijak výrazně řešit za cenu dalších modelací.

Pacientka střední postavy i váhy.

Předoperační foto pacienky po dvou dětech s přáním košíčku velkého C a přirozeného vzhledu.

Po
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka

Provedena submuskulární periareolární augmentace kulatým implantátem 300 ccm.

S velikostí i tvarem je pacientka spokojená, jizvy po půl roce od operace málo patrné.

Při šikmém pohledu patrný přirozený náběh horního polu prsou.

 

40 letá pacientka po čtyřech dětech s hypoplazií prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu 260 ml

Před
Klientka Karla
Klientka Karla
Klientka Karla

Předoperační foto pacientky po čtyřech dětech s přáním košíčku středního B.

Pacientka velmi hubená.

Prsa malá symetrická.

Po
Klientka Karla
Klientka Karla
Klientka Karla

Provedena submuskulární periareolární augmentace kulatým implantátem 260 ccm.

S velikostí i tvarem je pacientka spokojená.

Při šikmém pohledu patrný přirozený náběh horního polu prsou.

 

43-letá klientka po dvou dětech s výraznou hypoplasií prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem vysokého profilu 250 ml

Před
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana

Velmi štíhlá pacientka.

Prázdný horní pól prsou je jedním z příznaků stavu po kojení.

Hypoplasie a mírná ptosa prsou je zvýrazněna hubeností pacientky s vystouplými žebry dolního ookraje hrudníku.

Velikost prsou odpovídající postavě byla přáním pacientky.

Téměř splývající hrudník při bočném pohledu necharakterizuje symbol ženskosti - prsa.

Po
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana
Klientka Zuzana

Při augmentaci prsou se vlastní štíhlost hrudníku včetně vystouplých žeber přirozeně nezměnila.

Plynulost přechodu hrudníku na prsa je dána submuskulární augmentací.

Kapkovitý tvar augmentovaného prsu s přirozeným profilem.

Minimálně patrné jizvy po roce.

Druhá strana se stejnými proporcemi a přirozeným kapkovitým tvarem prsu.

  

50 letá pacientka po jednom dítěti s hypoplazií prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu 300 ml

Před
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana

Předoperační foto pacientky s mírnou asymetrie prsou cca 25 ccm, větší prso vpravo.

Bezdětná pacientka s přáním košíčku většího C

Asymetrii prsou pacientka řešit nechtěla.

Po
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana

Provedena submuskulární augmentace oboustranně periareolárním řezem.

Přizozený vzhled prsou při šikmé projekci.

Spokojenost s kulatým 300 ccm implantátem.

Při elevaci prsou bez patrného posunu implantátů směrem, kraniálně.

 

21 letá bezdětná pacientka s hypoplazií prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu 280 ml

Před
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina

Předoperační foto pacientky po dvou dětech s přáním košíčku menšího B.

Současně pacientka chtěla odstranění znaménka.

Oběmově prsa symetrická.

Po
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina

Provedena submuskulární periareolární augmentace.

S velikostí i tvarem je pacientka spokojená.

Při šikmém pohledu patrný přirozený náběh horního polu prsou.

 

21 letá bezdětná pacientka s hypoplazií, asymetrií prsou a velmi zevně uloženými bradavkami - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu, vpravo 400 ml a vlevo 350 ml, současně korekce postavení bradavek

Před
Klientka Dáša
Klientka Dáša
Klientka Dáša
Klientka Dáša

Předoperační foto bezdětné pacientky s přáním košíčku velkého C.

Patrná jednak významná asymetrie prsou a jednak výrazné zevní postavení bradavek především vlevo

Vpravo podprsní rýha téměř na rozdíl od druhé strany nevyvinutá.

Předoperační nákres s naznačením nové polohy bradavek, vpravo posun zevně výraznější než vlevo.

Po
Klientka Dáša
Klientka Dáša
Klientka Dáša

Provedena submuskulární periareolární augmentace s Benelliho mastopexí a medializací bradavek o 4 cm.

Augmentace provedena vpravo kulatým implantátem 400 ccm, vlevo kulatým implantátem 350 ccm.

Při šikmém pohledu patrný přirozený náběh horního polu prsou. Periareolární jizvy po 3 měsících od výkonu ještě patrné.

 

30-letá bezdětná klientka s hypoplasií prsou - Periareolánrí řez se submuskulárně uloženými implantáty 275 ml s vysokým profilem

Před
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid

Mladá bezdětná klientka, která ještě neplánovala v následujících minimálně 5-ti letech děti.

Klientka je současně velmi vysoká (175 cm) a štíhlá (54 kg).

Velikost prsou si přeje přizpůsobit postavě s přihlédnutím k následujícímu plánovanému mateřství.

Široký hrudník, sportovní postava s přiměřeně velkýma bradavkama a areolama jsou dalšími atributy plánované augmentace.

Hypoplasie žlázy je patrný na bočním pohledu.

Po
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid
Klientka Ingrid

3 roky po augmentaci kulatými implantáty.

Přirozeně působící velikost prsou s plynulým přechodem v horní části hrudníku.

Optimální poměr rozmístění vlastní prsní žlázy nad a pod bradavku.

Nepatrná jizva po periareolárním přístupu.

Bez jakékoliv známky kapsulace, ripplingu nebo jiné deformity hrudní stěny či prsou.

32 letá bodybuilderka s přáním velmi výrazných prsou - Periareolární subfasciální implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu 450 ml

Před
Klientka Denisa
Klientka Denisa
Klientka Denisa

Předoperační foto pacientky – kulturistky.

Bezdětná pacientka s přáním velkého C košíčku.

Kromě velkých prsou si pacientka přála, aby byl i horní okraj implantátů viditelný.

Po
Klientka Denisa
Klientka Denisa
Klientka Denisa

Vzhledem k požadavkům byla provedena subgandulární augmentace periareolárním řezem

Aplikován kulatý implantát 450 ccm. Stav 3 měsíce po augmentaci.

Pacientka spokojená, když je v závodní formě, je horní okraj implantátů více patrný, jak si to přála, i když se nejedná o přirozený vzhled.

 

60 letá pacientka 10 let po augmentaci prsou - Provedena re-augmentace a modelace prsou "T" řezem

Před
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada

Předoperační foto 60-ti leté pacientky, která před 10-ti lety prodělala subglandulární augmentaci prsou. Velikost prsou C ( původní prsa velikosti B, implantáty 280 ccm) a tvar prsou pacientce nicméně s přibývajícím věkem nevyhovovaly.

Patrná jednak mírná asymetrie prsou, kdy vlevo prso větší než vpravo a jednak výrazné ptotické postavení bradavek.

Současně si však pacientka přála mít prsa sice menší, ale pevná.

Po
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada

Provedeno odstranění implantátu, aplikace nového implantátu 150 ccm se submuskulárním uložením a současná modelace prsou dle Holle-Pitanguyho s horní dermoglandulární stopkou.

Asymetrie prsou řešena redukcí 20 ccm žlázy vlevo.

Stav prsou 4 měsíce po augmentaci a modelaci.

 

22-ti letá bezdětná klientka s hypoplasií prsou - Periareolární submuskulární přístup, implantát se středním profilem 250 ml

Před
Klientka Brigita
Klientka Brigita
Klientka Brigita
Klientka Brigita
Klientka Brigita

Mladá bezdětná pacientka, která nechce mít plánovaně v následujících 7-10-ti letech děti.

V operační rozvaze je nutno brát v potaz změny vyvolané těhotenstvím, přechodným zvětšením prsní žlázy kojením s následnou ochablostí prsu.

Tomuto typu klientek bych doporučil aplikaci menšího implantátu.

Implantát lze v budoucnosti (dle stavu žlázy a prsu po dětech a jeho estetické proměny) vyměnit za implantát o málo větší.

Při možné budoucí korekční operaci přesto nedojde ke ztrátě přirozenosti prsu ve vztahu k celkové postavě.

Po
Klientka Brigita
Klientka Brigita
Klientka Brigita
Klientka Brigita
Klientka Brigita

Výsledek za 8 měsíců po augmentaci ukazuje přirozený estetický výsledek.

Použity byly kulaté silikonové implantáty s kohezivním gelem.

Při bočním pohledu je viditelný přirozený tvar prsu - tvar kapky.

Jizva kolem bradavky je minimálně patrná.

Výhodou je pro ženy oprostění se podprsenky, což jistě v létě uvítají.

 

24-letá bezdětná klientka s velmi pěknými prsy, které chtěla ještě zvýraznit - Periareolárním přístupem byla provedena augmentace středně vysokými implantáty 250 ml

Před
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1

Hodně vysoká klientka (174cm) s velmi pěknou velikostí i tvarem prsů.

Jejím přáním bylo vždy mít velká prsa a nenosit podprsenku.

Velká prsa měla být přirozená.

Upřímně jsem se snažil klientku od operace minimálně 3x odradit ( naposledy v den operace).

Nakonec jsem jejímu přání vyhověl.

Po
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1

Stav 2 roky od operace.

Bez známek kapsulánrí fibrozy.

Prsa jsou výrazná, klientka je spokojená, což je to podstatné.

Jizva na rozhraní dolního pólu bradavky není patrná.

I přes výraznou velikost prsů nemají charakter na první pohled viditelných "silikonů".

 

30-ti letá klientka po dvou dětech s velmi výraznou hypoplasií prsou - Periareolárním přístupem byla provedena augmentace středně vysokými implantáty 250 ml

Před
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2

Po dvou dětech došlo u této klientky k výraznému zmenšení již původně malých prsou.

Protože se klientka chtěla logicky i nadále cítit jako žena, rozhodla se podstoupit augmentaci.

Výsledkem měla být přirozená velikost prsou.

Klientka znala svou velikost prsou při kojení, a toto byla velikost požadovaná.

Klientka měla mužskou atletickou postavu střední velikosti 165 cm, 56 kg.

Po
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2
Klientka Jana 2

Stav 6 měsíců po augmentaci.

Přiměřená velikost prsou v porovnání s postavou.

Přirozený přechod na hrudníku je patrný především z bočného pohledu.

Bez vnějších známek implantátů.

Přirozenost prsou je patrna především větším poměrem dolního pólu prsu nad horním pólem prsu.

 

32 letá klientka po dvou dětech s hypoplasií prsou - Periareolárním přístupem byla provedena augmentace implantátem s vysokým profilem 250 ml

Před
Klientka Lucie
Klientka Lucie
Klientka Lucie
Klientka Lucie
Klientka Lucie

Mírná asymetrie prsou je velmi častá a přirozená u všech symetrických orgánů.

Vlevo prso mírně objemově větší, bradavka vpravo více natočena zevně.

Prsní žláza je objemově menší než kožní kryt po předchozím kojení.

Při každé augmentaci dojde potom ke zdůraznění asymetrie.

Pacientka štíhlá až hubená s prázdným horním pólem prsu.

Po
Klientka Lucie
Klientka Lucie
Klientka Lucie
Klientka Lucie
Klientka Lucie

Stav rok po augmentaci.

Minimálně patrné jizvy.

Přirozenost prsou je většinou požadovaná.

Při augmentaci vždy dojde k "roztažení" a tím zvětšení bradavky.

Dráždivost bradavky zůstala nezměněna.

 

38 letá pacientka po třech dětech s hypoplasií prsní žlázy - Periareolárním přístupem byla submuskulárně provedena augmentace středně velkým profilem implantátů o objemu 250 ml

Před
Klientka Marcela
Klientka Marcela
Klientka Marcela
Klientka Marcela
Klientka Marcela

Široký hrudník s více rozestouplými prsy.

Hypoplasie prsní žlázy po kojení.

Velmi výrazně vystouplé bradavky.

Protože žije klientka v menším městečku, chtěla zvětšení prsou spíše menší, aby se vyhla dohadům okolí.

Na bočním pohledu minimální ptosa prsou.

Po
Klientka Marcela
Klientka Marcela
Klientka Marcela
Klientka Marcela
Klientka Marcela

Nezměněné proporce šíře hrudníku s mírně bočným "pohledem" bradavek.

Minimálně patrné jizvy.

Přirozenost prsou je většinou požadovaná.

Při augmentaci vždy dojde k "roztažení" a tím zvětšení bradavky.

Dráždivost bradavky zůstala nezměněna.

 

22 letá bezdětná pacientka s tuberózním tvarem prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena korekce tuberózního tvaru a augmentace implantátem středního profilu 325 ml

Před
Klientka Hana
Klientka Hana
Klientka Hana

Předoperační foto pacientky s tuberozním tvarem prsou.

Bezdětná pacientka s přáním košíčku středního C.

Kromě typického poklesu se zaškrcením baze patrná mírná asymetrie prsou.

Po
Klientka Hana
Klientka Hana
Klientka Hana

Proto bylo nutno kromě augmentace submuskulárně nutno provést i periareolárním korekci bradavek.

Aplikace kulatého implantátu 325 ccm.

Přirozený tvar prsou bez patrné „viditelnosti“ implantátů.

 

22 letá bezdětná pacientka s hypoplazií prsou - Subkostálním přístupem provedena submuskulární augmentace implantátem středního profilu 275 ml

Před
Klientka Julia
Klientka Julia
Klientka Julia

Předoperační foto pacienky po dvou dětech s přáním košíčku velkého C a přirozeného vzhledu.

Pacientka chtěla přístup podprsní rýhou.

Velmi malá prsa u malé pacientky 162 cm.

Po
Klientka Julia
Klientka Julia
Klientka Julia

Provedena submuskulární augmentace kulatým implantátem 275 ccm z přístupu podprsní rýhou.

S velikostí i tvarem je pacientka spokojená, jizvy po půl roce od operace málo patrné.

Při šikmém pohledu patrný přirozený náběh horního polu prsou.

 

22 letá bezdětná pacientka s hypoplazií prsou - Periareolární submuskulární implantací byla provedena augmentace implantátem středního profilu 280 ml

Před
Klientka Eva
Klientka Eva
Klientka Eva

Předoperační foto 22i leté pacientky s velmi malými prsy.

Pacientka chtěla děti nejdříve za 8-10 let.

Představa velikosti prsou byla cca B košíček.

Po
Klientka Eva
Klientka Eva
Klientka Eva

Provedena periareolární augmentace submuskulárně. Velikost implantátu 280 ccm.

Přirozená velikost i tvar prsou.

Stav prsou 3 měsíce po augmentaci.

powered by Plastická-chirurgie.info

Dárkový poukaz

darkovy poukaz-11

Chcete udělat radost nejbližším? Nabízíme Vám MEDICENT dárkový poukaz. Stáhněte ZDE

Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum

Jsem po operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Spokojenost je skutečně velká a moc panu doktorovi děkuji. Je skvělý odborník i člověk.

Ludmila J. Zlín

Je už to deset let co mě pan doktor Tomaš Kempny vrátil do života s mého pohledu je nejlepší doktor na světě a smekám před ním má profesionální přístup,příjemné vystupování a hlavně zlaté ruce děkuji

František

Podstoupila jsem operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Měla jsem obavy ale dopadla výborně. Velmi děkuji panu doktorovi, je to to vynikající odborník. Všem mohu doporučit.

Dana K. Nový Jičín

Mob.:
+420 737 465 660

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © www.medicent.cz | Centrum plastické a estetické chirurgie Ostrava| 2015 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / Tripon Media

Burna