Centrum plastické a estetické
chirurgie Ostrava

S přibývajícím věkem, hormonálními změnami, po těhotenství a kojení mění prsy svůj tvar. Prsy postupně poklesávají jednak uvolněním kůže, jednak úbytkem prsní žlázy. Tento stav je možno napravit prostou modelací prsou pokud je zachován dostatek prsní tkáně anebo kombinací modelační operace se zvětšení pomocí implantátu. Ideální věk pro operaci je individuální a je podmíněn především již proběhlým těhotenstvím nebo jejich plánováním. Proto klientka s poklesem prsou po prodělaných těhotenstvích je klientkou optimální co se fyzických i budoucnostních předpokladů týče.

Metod, jak tvar a objem prsou zlepšit, je mnoho a je vhodné varianty konzultovat s plastickým chirurgem a společně nalézt optimální řešení konkrétního stavu klientky.

Operace se provádí v celkové anestezii. Délka operace je 2-3 hodiny dle předoperačního nálezu klientky. Výsledné jizvy jsou umístěny na minimálně viditelných místech a jejich velikost závisí na druhu zvolené operace. V průběhu operace jsou zavedeny drény, které se ponechávají po dobu 24 hodin. Klientka je jeden den hospitalizována. Během prvních čtrnácti dnů je nutné zachovat klidový režim s minimální námahou.

Sutura ran se provádí vnitřními vstřebatelnými stehy, které není nutno odstraňovat. Pooperačně je vhodné po dobu cca 6 týdnů nosit elastickou sportovní podprsenku. Plná fyzická zátěž je možná za 6 týdnů.

 

Pacientka s ptotickými prsy - Modelace dle Holle Pitangyho bez redukce objemu prsu

Před
Klientka Marie
Klientka Marie
Klientka Marie
Klientka Marie
Klientka Marie

Předoperační foto 50-ti leté pacientky po jednom dítěti s ptosou prsou.

Při bočném pohledu výrazná ptosa prsou.

Pacientka chtěla jen modelaci obou prsou.

Na šikmém pohledu patrný prázdný horní pol prsou.

Ptosa II stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Marie
Klientka Marie
Klientka Marie
Klientka Marie
Klientka Marie

Přirozený a symetrický tvar prsou po modelaci dle Holle - Pitanguyho.

Stav 2 roky od operace.

Plný horní pól prsou v bočném pohledu.

Bez náznaku ptosy prsou.

Jizva po modelaci prsou minimálně patrná.

 

42 letá pacientka s ptotickými prsy po jedno dítěti - Provedema modelace prsou dle Holle Pitanguyho

Před
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana

Předoperační foto 42 leté pacientky s jedním dítětem s relativně symetrickými prsy.

Při bočném pohledu patrná kromě většího pravého prsu i výrazněji ptosa.

Pacientka chtěla modelaci obou prsou bez jejich redukce.

Na šikmém pohledu patrná nutnost redukce kožního krytu při modelaci prsou.

Ptosa prsou dle Regnaulta dle II stupně.

Po
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana

Stav 6 měsíců po modelaci prsou oboustranně.

Přirozený tvar prsou po modelaci dle Holle - Pitanguyho.

Plný horní pól prsou v bočném pohledu.

Postupně blednoucí jizvy kolem bradavky a vertikály po modelaci prsou.

Jizva po modelaci končí v přední axilární čáře.

22 letá pacientka s asymetrií prsou - provedena modelace jen vpravo dle Lejour

Před
Klientka Iveta
Klientka Iveta
Klientka Iveta

Předoperační foto 22 leté bezdětné pacientky s velmi asymetrickými prsy. Pravá bradavka větší, lokalizovaná zevně.

Při bočném pohledu patrná kromě většího pravého prsu i výrazněji ptosa.

Pacientka chtěla pouze modelaci a redukci pravého prsu s co největším možným přizpůsobením tvaru a objemu k prsu levému.

Po
Klientka Iveta
Klientka Iveta
Klientka Iveta
Klientka Iveta

Zvolena metoda dle Lejour – vertikal scar vpravo.

Velmi pěkné naprosto přirozené levé prso.

Stav rok po modelaci prsu vpravo, optimální estetický výsledek.

Vpravo pohled bradavky nahoru zevně, vlevo pohled bradavky mírně kaudálně.

 

Výrazná asymetrie prsou předoperačně - oderace dle Lejour - jizvy šetřící operace - vertical scar

Před
Klientka Jitka
Klientka Jitka
Klientka Jitka
Klientka Jitka
Klientka Jitka

Předoperační foto 40-ti leté pacientky po jednom dítěti.

Asymetrie prsou – vpravo větší, více ptotické.

Při bočném pohledu výraznější ptosa vpravo, kůže elastická.

Levé prso s výrazně menší ptosou.

Pacientka středně vysoká.

Po
Klientka Jitka
Klientka Jitka
Klientka Jitka
Klientka Jitka
Klientka Jitka

Přirozený a symetrický tvar prsou po modelaci dle Lejour.

Stav 6 měsíců od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Z pravého prsu odstraněno 125g tkáně, levé prsou pouze modelováno.

Jizva pouze v oblasti kolem bradavky a vertikály – jizvy šetřící technika.

42 leté pacientky s ptotickými prsy Regnault II - provedena modelace dle Holle Pitanguyho

Před
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2

Předoperační foto 42 leté pacientky po jednom dítěti s ptotickými prsy.

Při bočném pohledu patrná výrazněji ptosa - poměr polohy bradavky a podprsní rýhy.

Pacientka chtěla pouze modelaci prsou bez redukce objemu.

Pro velký kožní nadbytek zvolena metoda modelace prsou dle Holle- Pitanguyho.

Prsa poměrně dosti symetrická.

Po
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2
Klientka Dana 2

Stav rok po modelaci prsou, prsa symetrická.

Na šikmém pohledu zleva patrná přirozená kontura prsu.

Změna polohy bradavky oproti nálezu před operací je patrná a významná.

Minimálně patrná jizva kolem bradavky cirkulárně.

Jizva pod podprsní rýhou sahající do oblasti přední axilární čáry je normálně kryta podprsenkou.

 

34 letá klientka po výrazném zhubnutí s výraznou ptosou - provedena modelce prsou dle Holle - Pitynguyho 

Před
Klientka Nikol
Klientka Nikol
Klientka Nikol
Klientka Nikol
Klientka Nikol

Předoperační foto 34-ti leté pacientky s velkou ptosou a menší prsou po zhubnutí 15 –ti kilogramů.

Pacientka chtěla především modelaci prsou.

Kůže elastická vysoká.

Velikost košíčku před operací C.

Patrná ptosa III stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Nikol
Klientka Nikol
Klientka Nikol
Klientka Nikol
Klientka Nikol

Pro modelaci zvolena technika dle Holle-Pitanguyho – horní stopka.

Stav rok od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Prsa hodící se celkově k postavě pacientky.

  1. bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou.

 

Asymetrie prsou u 32 leté pacientky - Provedena redukce vpravo, vlevo jen modelace "T" řezem dle Holle Pitanguyho

Před
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana

Předoperační foto 32 leté pacientky po jednom dítěti s asymetrií prsou.

Při bočném pohledu patrná kromě většího pravého prsu i výrazněji ptosa.

Pacientka chtěla modelaci obou prsou s mírným zmenšením pravého prsu.

Ptosa prsou dle Regnaulta dle II stupně.

Na šikmém pohledu patrná nutnost redukce kožního krytu při modelaci prsou.

Po
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana
Klientka Ivana

Přirozený tvar prsou s jejich symetrií po modelaci dle Holle - Pitanguyho.

Stav 6 měsíců po operaci.

Plný horní pól prsou v bočném pohledu.

Postupně blednoucí jizvy kolem bradavky a vertikály po modelaci prsou.

Jizva po modelaci končí v přední axilární čáře.

 

40- ti letá pacientka se symetrickými prsy - Výsledek modelace dle Holle Pitanguyho ( "T") řez za rok

Před
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra

Předoperační foto 40-ti leté pacientky po jednom dítěti s ptosou prsou.

Pacientka chtěla modelaci obou prsou.

Při bočném viditelná i výrazněji ptosa.

Na šikmém pohledu patrná nutnost redukce kožního krytu při modelaci prsou.

Ptosa prsou dle Regnaulta dle II stupně.

Po
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra

Přirozený tvar prsou s jejich symetrií po modelaci dle Holle - Pitanguyho.

Stav jeden rok po operaci.

Plný horní pól prsou v bočném pohledu.

Celkový pohled na pacientku.

Postupně blednoucí jizvy kolem bradavky a vertikály po modelaci prsou.

 

41 letá klientka s velkou hypertrofií prsou - provedena redukce a modelace "T" řez 

Před
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka

Předoperační foto 41-ti leté pacientky s velkou ptosou a hypertrofií prsou

Pacientka chtěla především zmenšení a k tomu ale samozřejmě i modelaci prsou.

Kůže elastická, pacientka vysoká.

Velikost košíčku před operací E.

Patrná ptosa II-III stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka

Pro modelaci zvolena technika dle Holle-Pitanguyho – horní stopka.

Stav půl roku od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Prsa hodící se celkově k postavě pacientky.

  1. bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou.

 

Pacientka s výraznou asymetrií prsou - Modelace dle Lejour - vertical scar vpravo s redukcí

Před
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina

Předoperační foto 25-ti leté bezdětné pacientky s výraznou asymetrií a ptosou prsou.

Pacientka chtěla modelaci a srovnání asymetrii obou prsou.

Při bočném pohledu výrazná ptosa prsou.

Na šikmém pohledu patrný tuberozní tvar prsou.

Prázdný horní pol prsou.

Po
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina
Klientka Martina

Přirozený a symetrický tvar prsou po modelaci dle Lejour.

Stav 6 měsíců po operaci.

Plný horní pól prsou v bočném pohledu.

Bez náznaku tuberozních prsou.

Jizva po modelaci jen ve vertikále bez přesahu do submammární rýhy.

 

 

Pacientka s výraznou hypertrofií a prosou prsou - Stav po zmenšení prsou dle Holle - Pitanguyho 

Před
Klientka Sandra
Klientka Sandra
Klientka Sandra
Klientka Sandra
Klientka Sandra

Předoperační foto 41-ti leté pacientky po třech dětech s velkou ptosou a hypertrofií prsou

Pacientka chtěla především zmenšení a k tomu ale samozřejmě i modelaci prsou.

Kůže elastická, pacientka vysoká.

Velikost košíčku před operací E.

Patrná ptosa II-III stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Sandra
Klientka Sandra
Klientka Sandra
Klientka Sandra
Klientka Sandra

Pro modelaci zvolena technika dle Holle-Pitanguyho – horní stopka.

Stav půl roku od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Prsa hodící se celkově k postavě pacientky, velikost košíčku velkého C.

  1. bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou. Provedeno oboustranně odstranění 450 g tkáně.

 

Extrémní hypertrofie a ptosa 40-ti leté klientky před operací - Dva roky po redukčně-modelační mammaplastice

Před
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada

Klientka po dvou dětech s asymetrií prsou.

Zařezaná raménka podprsenky, pocení a kožní mykozy v podprsních rýhách.

Bolestivost krční páteře z dlouhodobého přetížení vahou.

Individuálně šité podprsenky.

Toto vše jsou typické potíže gigantomastických prsou.

Po
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada
Klientka Milada

Redukční mamaplastikou bylo odstraněno z pravého prsu 2500g tkáně z levého prsu 2350 g tkáně.

Posun bradavek kraniálním směrem.

I přes přetrvávající mírnou asymetriii prsou byla klientka extrémně spokojena.

Pooperačně nedošlo i přes velký posun bradavedk a velkou redukci tkáně k žádným pooperačním komplikacím.

Výměna podprsenek byla završením redukční operace prsou.

 

20-ti letá klientka s hypertrofií prsou a jejich ptosou - 6 měsíců po modelaci prsou

Před
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana

Sportovně založená bezdětná klientka s hypertrofií prsou.

Kleintka ještě nemá a v dohledné době neplánuje děti.

Současná ptosa prsou je patrna především při bočním snímku.

Vzhledem k elastičnosti kůže provedena redukce prsou vertical scar technikou dle Nahaie.

Mírná asymetrie s poklesem více levého prsu je patrná i na bočném snímku zleva.

Po
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana

Celkově byla provedena redukce 500 g žlázy z každé strany.

Tomuto odpovídá velikost košíčku C.

Bradavka v bočním pohledu odpovídá výškově k podprsní rýze.

Výsledná jizva jej kolem dvorce a dále jdoucí kolmo k submamární rýze.

Na bočním pohledu je patrný přirozený kapkovitý tvar modelovaného prsu.

 

58 leta klinetka s výrazně pokleslými prsy před operačním výkonem - 4 měsíce po modelaci a zmenšení prsou

Před
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle

Klientka po třech dětech dětech s výrazně pokleslými prsy.

Na ramenou jsou současně patrné otlaky od podprsenky.

Na zevní straně hrudníku jsou vidět na zevní straně hrudníku kožně-podkožní nadbytky.

Ptosa je výraznější než vlastní hypertrofie prsou.

Na bočném pohledu je prakticky skoro splynutí kontury hrudníku (prsou) s břichem.

Po
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle
Klientka Gabrielle

Široká baze prsou je stavem, který je možno ovlivnit jen minimálne.

Byla provedena redukce 180 g tkáně z obou prsou.

Při bočném pohledu patrný posun bradavky na úroveň podprsní rýhy.

Celková velikost prsou- košíček C- odpovídá přání klientky.

Výkon je možno v druhé době doplnit liposukcí hrudníku na zevní straně, aby se zlepšila kontura hrudníku z boku.

 

42 letá klientka plánována k modelaci prsou dle Lejour - Rok po operaci

Před
Klientka Pavla
Klientka Pavla
Klientka Pavla
Klientka Pavla
Klientka Pavla

Mírná asymetrie prsou (vpravo prso větší) - tuto mírnou odchylku nechtěla klinetka řešit.

Mírná hypertrofie, ale především ptosa obou prsou.

Plánována byla pouze modelace bez redukce obou prsou.

Vzhledem k velmi dobré kvalitě kůže zvolena metoda vertical scar dle Lejour.

Klientka po dvou dětech.

Po
Klientka Pavla
Klientka Pavla
Klientka Pavla
Klientka Pavla
Klientka Pavla

Mírná asymetrie prsou - vpravo prso větší -zůstala po čisté modelaci i pooperačně.

Nová pozice obou bradavek, které jsou v rovině podprsní rýhy.

Během prvních 6-10 týdnů po operaci touto technikou dochází vlivem gravitace k přirozenému prověšení prsou.

Kvalita citlivost bradavek po roce je cca 80% původní citlivosti.

Jizvy nebyly ošetřovány žádnou speciální mastí.

 

 

 

Klientka s výraznou ptosou prsou - provedena modelace a redukce prsou dle Holle Pitanguyho 

Před
Modelace 8
Modelace 8
Modelace 8
Modelace 8
Modelace 8

Předoperační foto 25-ti leté bezdětné pacientky.

Pacientka chtěla prsa zmenšit a zmodelovat.

Při bočném pohledu výrazná ptosa prsou.

Prsa symetrická, kůže elastická.

Pacientka současně i velmi vysoká.

Po
Modelace 8
Modelace 8
Modelace 8
Modelace 8
Modelace 8

Přirozený a symetrický tvar prsou po modelaci dle Holle - Pitanguyho.

Stav půl roku od operace.

Plný horní pól prsou v bočném pohledu.

Bez náznaku ptosy prsou.

Jizva po modelaci prsou ještě patrné.

 

40- ti letá pacientka s výraznou ptosou prsou – provedena modelace prsou dle Lassuse – vertical scar – jizvy šetřící modelace 

Před
Klientka Jana
Klientka Jana
Klientka Jana
Klientka Jana
Klientka Jana

Předoperační foto 40-ti leté pacientky po jednom dítěti.

Prsa relativně symetrická, ptotická.

Kůže elastická, pacientka chtěla jen modelaci.

Levé prso s mírně větší, bez nutnosti korekce.

Pacientka středně vysoká.

Po
Klientka Jana
Klientka Jana
Klientka Jana
Klientka Jana
Klientka Jana

Přirozený a symetrický tvar prsou po modelaci dle Lejour.

Stav rok od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Prsa jen oboustranně pouze modelováno.

Jizva pouze v oblasti kolem bradavky a vertikály – jizvy šetřící technika.

 

40- ti letá pacientka s výraznou hypertrofií prsou již po proběhlé modelaci před 10-ti lety – provedena modelace a redukce prsou dle Holle - Pitanguyho 

Před
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2

Předoperační foto 40-ti leté pacientky po předchozí modelaci prsou před 10-ti lety.

Prsa symetrická, velmi objemově plná.

Kůže elastická, pacientka chtěla především zmenšení prsou.

První operace provedena technikou dolní stopky dle Ribeiry.

Pacientka středně vysoká.

Po
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2
Klientka Milada 2

Pro novou modelaci zvolena technika dle Holle Pitanguyho s horní stopkou.

Stav rok od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Oboustranně odstraněno 350g tkáně.

Jizvy v místech původních jizev - „T“ technika.

 

Asymetrie a ptosa prsou u 24 leté klientky - Modelace dle Lejour 

Před
Klientka Irena
Klientka Irena
Klientka Irena
Klientka Irena
Klientka Irena

Předoperační foto 24-ti leté pacientky s ptosou a malou asymetrií – vpravo prsou větší a ptotičtější.

Pacientka chtěla pouze modelaci prsou bez redukce.

Kůže velmi elastická, požadavkem bylo i minimalizování jizev.

Pacientka ne zcela hubená, vyšší.

Patrná ptosa II stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Irena
Klientka Irena
Klientka Irena
Klientka Irena
Klientka Irena

Pro modelaci zvolena technika dle Lejour – vertical scar.

Stav rok od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Větší bradavky ponechány na přání pacientky.

V bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou.

 

Klientka s výraznou ptosou prsou - provedena modelace a redukce prsou dle Holle Pitanguyho 

Před
Klientka Marlies
Klientka Marlies
Klientka Marlies
Klientka Marlies
Klientka Marlies

Předoperační foto 42-ti leté pacientky s ptosou a malou asymetrií – vpravo prsou větší a ptotičtější.

Pacientka chtěla modelaci a redukci prsou.

Kůže elastická, důležitý byl především výsledný tvar prsou.

Pacientka ne zcela hubená, vyšší.

Patrná ptosa II stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Marlies
Klientka Marlies
Klientka Marlies
Klientka Marlies
Klientka Marlies

Pro modelaci zvolena technika dle Holle-Pitanguyho.

Stav půl roku od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Velmi pěkné, jemné jizvy včetně jizvy v podprsní rýze.

V bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou.

 

Klientka s velkou ptosou a hypertrofií prsou - Především redukce s modelací prsou dle Holle Pitanguyho - horní stopka 

Před
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne

Předoperační foto 51-ti leté pacientky s velkou ptosou.

Pacientka chtěla pouze modelaci prsou.

Kůže elastická, pacientka silnější, vysoká.

Velikost košíčku před operací E.

Patrná ptosa II stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne
Klientka Ywonne

Pro modelaci zvolena technika dle Holle-Pitanguyho – horní stopka.

Stav rok od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Větší bradavky ponechány na přání pacientky.

V bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou.

 

44 letá pacientka s hypetrofií prsou - provedena redukce a modelace prsou dle Holle - Pitanguyho 

Před
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3

Předoperační foto 44-ti leté pacientky s velkou ptosou a hypertrofií prsou.

Pacientka chtěla modelaci a zmenšení prsou na velký C košíček.

Kůže elastická, pacientka silnější, vysoká.

Velikost košíčku před operací D-E.

Patrná ptosa II stupně dle Regnaulta.

Po
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3
Klientka Milada 3

Pro modelaci zvolena technika dle Holle-Pitanguyho – horní stopka.

Stav rok od operace.

Plný objem v horní polovině prsou

Prsa hodící se celkově k postavě pacientky.

V bočním pohledu patrný přirozený tvar prsou.

powered by Plastická-chirurgie.info

Dárkový poukaz

darkovy poukaz-11

Chcete udělat radost nejbližším? Nabízíme Vám MEDICENT dárkový poukaz. Stáhněte ZDE

Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum

Jsem po operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Spokojenost je skutečně velká a moc panu doktorovi děkuji. Je skvělý odborník i člověk.

Ludmila J. Zlín

Je už to deset let co mě pan doktor Tomaš Kempny vrátil do života s mého pohledu je nejlepší doktor na světě a smekám před ním má profesionální přístup,příjemné vystupování a hlavně zlaté ruce děkuji

František

Podstoupila jsem operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Měla jsem obavy ale dopadla výborně. Velmi děkuji panu doktorovi, je to to vynikající odborník. Všem mohu doporučit.

Dana K. Nový Jičín

Mob.:
+420 737 465 660

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © www.medicent.cz | Centrum plastické a estetické chirurgie Ostrava| 2015 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / Tripon Media

Burna