Centrum plastické a estetické
chirurgie Ostrava

Plastika horních a dolních víček - Blepharoplastika

Na horních a dolních víčkách si klient nejčastěji uvědomuje proces stárnutí. Vlivem gravitace dochází k uvolnění a poklesu kůže, vzniku tukových váčků a kožních řas tvořících tzv.vaky. Vzniká tak unavený výraz obličeje.

Operace očních víček umožňuje radikální a efektní řešení. Provádí se buď samostatně operace horních a dolních víček nebo se provádí obě operace současně.

Zákrok se provádí v místním umrtvení. Analgosedaci (lehké celkové omámení pod dohledem anesteziologa bez nutnosti zajištění dýchacích cest) provádíme standartně ke zlepšení operačního komfortu klientky.

Výsledné jizvičky se nachází u operace horních víček v přirozeném kožním ohybu. U dolních víček se řez provádí pod linií řas. Jizvičky samy o sobě jsou minimálně patrné. U obou typů operací se kromě nadbytečné kůže odstraňují také podkožní tukové váčky.

Operace horních víček trvá přibližně jednu hodinu. Kombinovaná operace horních a dolních víček poté přibližný dvojnásobek času. Bezprostředně po operaci se provádí kompresivní bandáž a chlazení. K operaci si s sebou přineste tmavé brýle, se kterými odejdete do domácího ošetření. První tři dny je vhodné se vyvarovat prudkých pohybů hlavou a fyzické námahy.

Vlastní sutura ran se provádí velmi jemnými stehy, které se odstraňují za 5-7 dní. Kosmetické přípravky je možno používat za 14 dní od operace.

 

 

Plastika horních a dolních víček - 38-ti letá klientka Luciana s velmi velkým nadbytkem horních i dolních víček

Před
Klientka Luciana
Klientka Luciana
Klientka Luciana
Klientka Luciana
Klientka Luciana

Velké nadbytky horního víčka ( vlevo více) i dolního víčka (vpravo více) u mladé pacientky s elastickou kůží. 

Velmi velký nadbytek dolního víčka s "tukovými prolapsy" a velkým zářezem mezi střední části tváře a tukovým prolapsem.

Patrný nadbytek dolního i horního víčka v bočním pohledu.

Při srovnání s druhou stranou menší, ale přesto výrazný nález na levém víčku.

Patrná dominance kožního nadbytku horního víčka vlevo.

Po
Klientka Luciana
Klientka Luciana
Klientka Luciana
Klientka Luciana

Přirozený výraz se symetrií tváře včetně "otevřených"  očí bez tukových nadbytků dolních víček. 

Po 4 letech neznatelné jizvy po chirurgickém zásahu.

Optimální estetický nález po operaci v bočním pohledu.

Levý šikmý pohled se stejně přirozeným nálezem. 

 

Horní víčka - 35-ti letá klientka Radka s nadbytky horních víček a nemožností namalování při otisku na horních víčcích

Před
Klientka Radka

35-ti letá klientka  s nadbytkem horních víček. V tomto věku mají klientky největší problém stran namalování, kdy při nadbytku horních víček dochází automaticky k „otisku“ namalované části na nadbytečnou kůži horního víčka a tím pádem v podstatě ke znemožnění malování horních víček. 

Po
Klientka Radka

Stav tři roky po odstranění nadbytku horních víček, současně minimální odstranění mediálních tukových nadbytků. 


 

Dolní víčka - 45-ti letá klientka Eva  s výraznými tukovými prolapsy

Před
Klientka Eva
Klientka Eva
Klientka Eva

Mladá pacientka s velmi výraznými tukovým nadbytkem na  obou dolních víčcích tvořící kruhy pod očima – „pytle“.

Při šikmém pohledu patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima, velmi kvalitní – elastická kůže.

Na levé straně stejný výrazný tukový nadbytek, indikována transpozice tuku.

Po
Klientka Eva
Klientka Eva
Klientka Eva

Tři měsíce od operace pohled zepředu.

Při šikmém pohledu zleva patrna  výraznou  změna s vymizením tukových nadbytků. Velmi dobré hojení pacientky s minimálním jizvením pod řasama a nepatrnou již vyzrálou jizvou.

Optimální - přirozený stav i na pravém dolním víčku.

 

Plastika horních a dolních víček - 55-ti letá klientka Radmila s velkým nadbytkem horních a především dolních víček

Před
Klientka Radmila 1
Klientka Radmila 1
Klientka Radmila 1

Klienka s velkými nadbytky horních víček, ale i  dominantními nadbytky dolních víček. 

Kůže málo elastická s četnýma vráskama kolem dolních víček.

Podobný nález patrný i na druhé stran v šikmém pohledu.

Po
Klientka Radmila 1
Klientka Radmila 1
Klientka Radmila 1

I při nemožnosti odstranit vrásky na dolních víčcích zmizely pytle zdůrazňující únavu. 

Otevření očí při odstranění nadbytku horních víček.

Odstranění tuku bylo v tomto případě provedeno na dolních víčcích. 

 

Horní víčka - 65-ti letá klientka Edita  s typickými nadbytky horních víček

Před
Klientka Edita

65-ti letá klientka s nadbytkem horních víček, které nejen omezuji ve visu, ale celkový pocit v obličeji působí "unaveně"

Po
Klientka Edita

Čtyři roky od operace se zřetelně otevřenějším a přirozenějším pohledem odpovídajícímu věku.

 

Dolní víčka - 57-ti letá klientka Petra s dominantními tukovými prolapsy

Před
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra

Pacientka s tukovým nadbytkem na dolních víčcích tvořící kruhy pod očima – „pytle“.

Při šikmém pohledu patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima, kůže přiměřeně elastická věku, indikováno odstranění tukových prolapsů.

Při bočném pohledu patrné zdůraznění tukových nadbytků s ostrým ohraničením prolapsu zevně.

Výrazný tukový nadbytek včetně vpadnutí kůže na dolním okraji očnice pod levým okem.

Zdůraznění stavu na levé očnici.

Po
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra
Klientka Petra

Přirozený nález při předozadním pohledu.

Půl roku od operace pohled zprava.

Boční pohled s přirozeným nálezem.

Optimální stav i na levém dolním víčku.

Boční pohled zleva.

 

Plastika horních a dolních víček - 42-ti letá klientka Radka se středně velkým nadbytkem horních víček a dominantním nadbytkem dolních víček

Před
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1

Mladá pacientka s elastickou kůží a s tukovým a kožním nadbytkem na dolních víčcích tvořící vrásky a kruhy pod očima. 

Při šikmém pohledu patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima.

Při zevním pohledu patrnější tukový nadbytek pod pravým okem.

Při šikmém pohledu patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima včetně vrásek kolem očí.

Kromě tukových prolapsů dolních víček jsou patrné i vrásky kolem očí, tyto je optimální posléze ošetřit botoxem.

Po
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1
Klientka Radka 1

Otevření očí a prakticky vymizení tukových prolapsů dolních víček. 

Otevření očí je dáno především operací horních víček.

V podstatě vymizení tukových prolapsů při jejich rozprostřením přes uvolněné rektangulární ligamentum.

Boční pohled zleva ukazuje opět otevření levého oka.

Přirozený šikmý zevní pohled.

 

Horní víčka - 50-ti letá klientka Isabella se středními nadbytky horních víček

Před
Klientka Isabella

50-ti letá klientka  s nadbytkem horních víček a mírně pokleslým obočím. 

Po
Klientka Isabella

Stav šest měsíců po odstranění nadbytku horních víček, vnitřnímu závěsu obočí laterálně a   současnému odstranění mediálních tukových nadbytků. 

 

Dolní víčka - 58-ti letá klientka Jana s velkými tukovými prolapsy

Před
Klientka Jana 3
Klientka Jana 3
Klientka Jana 3
Klientka Jana 3

58 letá pacientka s tukovým a kožním nadbytkem na dolních víčcích tvořící vrásky a kruhy pod očima.

Při šikmém pohledu patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima, málo kvalitní kůže.

Menší tukový nadbytek pod pravým okem.

Podobný nález i na levé straně.

Po
Klientka Jana 3
Klientka Jana 3
Klientka Jana 3
Klientka Jana 3

Zvýraznění ostrého přechodu a hranici tukového prolapsu  a tváře.

Půl roku od operace pohled zepředu.

Především pravý zevní pohled ukazuje výraznou  změnu s vymizením tukových nadbytků pod pravým okem.

Optimální - přirozený stav i na levém dolním víčku.

 

Dolní víčka - 48-ti letá klientka Lenka s dominantními tukovými prolapsy 

Před
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka

Pacientka s tukovým nadbytkem na dolních víčcích tvořící kruhy pod očima – „pytle“..

Při šikmém pohledu patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima, velmi kvalitní – elastická kůže – indikována transpozice tuku.

Menší tukový nadbytek pod levým okem.

Po
Klientka Lenka
Klientka Lenka
Klientka Lenka

Půl roku od operace pohled zepředu.

Pravý zevní pohled ukazuje výraznou  změnu s vymizením tukových nadbytků.

Optimální - přirozený stav i na levém dolním víčku.

Dolní víčka - 53-ti letá klientka Jana s dominantními tukovými prolapsy

Před
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1

Pacientka s tukovým nadbytkem na dolních víčcích tvořící kruhy pod očima – „pytle“ – především na vnitřní straně.

Při pohledu  z boku patrné zvýraznění rýhy způsobené tukovými nadbytky pod očima, ne moc kvalitní kůže.

Indikováno odstranění tukových nadbytků.

Po
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1
Klientka Jana 1

Půl roku od operace pohled zepředu.

Pravý zevní pohled ukazuje zjemnění rýhy s  vymizením tukových nadbytků.

Optimální - přirozený stav i na levém dolním víčku.

 

Dolní víčka - 44 letá klientka Dana s malými ranními tukovými prolapsy

Před
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana

Pacientka s tukovým nadbytkem na dolních víčcích tvořící kruhy pod očima – v této chvíli pacientka odpočatá, kruhy nevýrazné.

Při šikmém pohledu zleva patrné zvýraznění tukových nadbytků pod očima, velmi kvalitní – elastická kůže.

Menší tukový nadbytek pod pravým okem.

Po
Klientka Dana
Klientka Dana
Klientka Dana

Půl roku od operace pohled zepředu.

Při pohledu zprava přirozená  změna s kompletním rozprostřením a vymizením tukových nadbytků.

Optimální -  stejně přirozený stav i na levém dolním víčku.

 

Horní víčka - 65-ti letá klientka Lucie s velmi velkými nadbytky horních víček

Před
Klientka Lucie

65-ti letá klientka  s nadbytkem horních víček.

Po
Klientka Lucie

Stav čtyři roky po odstranění nadbytku horních víček, současně odstranění mediálních tukových nadbytků.

 

Horní víčka - 50-ti letá klientka Mirka s velkými nadbytky horních víček a jejich výraznou asymetrií

Před
Klientka Milada

50-ti letá klientka s nadbytkem horních víček a jejich zřetelnou asymetrií. 

Po
Klientka Milada

Stav dva roky po odstranění nadbytku horních víček, současně odstranění mediálních tukových nadbytků. Výrazná změna se zlepšením symetrického postavení horních víček.

 

Horní víčka - 45-ti letá klientka Lea s  nadbytky horních víček

Před
Klientka Lea

45-ti letá klientka  s nadbytkem horních víček. 

Po
Klientka Lea

Stav rok po odstranění nadbytku horních víček,  současně odstranění mediálních tukových nadbytků. 

 

Horní víčka - 42 letá klientka Eva s velkými nadbytky horních víček a jejich výraznou asymetrií

Před
Klientka Julie

42-ti letá klientka s asymetrií a nadbytkem horních víček. 

Po
Klientka Julie

Stav dva roky po odstranění nadbytku horních víček, výrazné zlepšení symetrie horních víček, současné odstranění mediálních tukových nadbytků. 

 

Horní víčka - 35-ti letá klientka Ivana s nadbytky horních víček a nemožností namalování při otisku na horních víčcích

Před
Klientka Ivana

35-ti letá klientka s asymetrickým nadbytkem nadbytkem horních víček. 

Po
Klientka Ivana

Stav čtyři měsíce po odstranění nadbytku horních víček, současně minimální odstranění mediálních tukových nadbytků tak, aby oko moc „nevpadlo“ do očnice. 

 

Horní víčka - 45-ti letá klientka Lucie s velkými nadbytky horních víček

Před
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
45-ti letá klientka  s nadbytkem horních víček. Mírná asymetrie – vpravo větší nadbytek. Dobré, symetrické postavení obočí. 
Šikmý pohled zprava ukazuje boční omezení visu. 
Pravý boční pohled ukazuje velikost omezení bočního pohledu. 
Šikmý pohled zleva s unaveným pohledem pacientky.
Levý boční pohled ukazuje velikost omezení bočního pohledu.
Po
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2
Klientka Lucie 2

Půl roku od odstranění kožního nadbytku, minimální odstranění vnitřního tukového tělesa. 

Minimálně patrné boční jizvy po operaci horních víček jsou téměř pravidlem. 
Otevření pohledu do boku. 
Levý šikmý pohled ukazuje rozsah změny nadbytku horního víčka vlevo. 
Především při srovnání stavu před a po výkonu je patrná změna „otevření očí“. 

 

60-ti letá klientka Milada s nadbytky horních víček

Před
Klientka Milada 1

Nadbytek horních víček dosahuje až k hranici řas, tím je dáno nejen funkční omezení zraku, ale i nemožnost "namalovat" se.

Po
Klientka Milada 1

Zlepšení visu, "pocit omládnutí". Možnost použití řasenky a stínů při líčení.

 

48-ti letá klientka  s nadbytkem horních a dolních víček

Před
Klientka Ivana 1
Klientka Ivana 1
Klientka Ivana 1
Klientka Ivana 1

Mírná asymetrie – vlevo větší nadbytek horního i dolního víčka. Dobré, symetrické postavení obočí. 

Šikmý pohled zprava ukazuje boční omezení visu a tukový nadbytek dolního víčka.

Pravý boční pohled ukazuje velikost omezení bočního pohledu včetně nadbytku dolního víčka.

Levý boční pohled ukazuje velikost omezení bočního pohledu - větší nález při srovnání s pravou stranou..

Po
Klientka Ivana 1
Klientka Ivana 1
Klientka Ivana 1
Klientka Ivana 1

V podstatě kompletní  vymizení tukových prolapsů oboustranně se zlepšením "otevření" očí. 

Tři  měsíce od operace ještě s mírným otokem horního i dolního víčka. Minimálně patrné jizvy, bez tukových prolapsů dolních víček. 
Otevření oka při plastice horního víčka výrazně patrné při bočním pohledu.
Minimálně patrní jizvy na zevní straně levého oka. 

 

Plastika horních a dolních víček - 45-ti letá klientka Radmila se středně velkým nadbytkem horních i dolních víček

Před
Klientka Radmila
Klientka Radmila
Klientka Radmila

Nadbytky horních i dolních víček. Dobré, symetrické postavení obočí. 

Šikmý pohled zprava ukazuje boční omezení visu a velký tukový nadbytek dolního víčka. 

Levý boční pohled ukazuje velikost omezení bočního pohledu - větší nález při srovnání s pravou stranou. 
Po
Klientka Radmila
Klientka Radmila
Klientka Radmila

V podstatě kompletní vymizení tukových prolapsů oboustranně se zlepšením "otevření" očí. 

Tři měsíce od operace. Minimálně patrné jizvy, bez tukových prolapsů dolních víček.

Otevření oka při plastice horního víčka výrazně patrné při bočním pohledu. Minimálně patrní jizvy na zevní straně levého oka.

 

Plastika horních a dolních víček - 50-ti letá klientka Petra s velmi velkým nadbytkem horních i dolních víček a velmi jemnou kůží

Před
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1

Pacientka s velmi jemnou kůží a výraznýma vráskama kolem očí. 

Naproti tomuto nevelké tukové prolapsy dolních víček.

Dominantní nadbytek kůže na horních víčcích dosahující až k řasám.

Přivřená horní víčka i přes jejich "maximální" otevření.

Podobný obraz i vlevo, velmi vrásčitá jemná neelastická kůže.

Kůže nadbytku horních víček dosahující až k řasám.

Po
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1
Klientka Petra 1

I přes nalíčení víček patrné "otevření" očí. 

Optimální nález na horním i dolním víčku v předozadním pohledu.

Plynulé navázání střední části tváře na dolní víčko.

Otevření pravého oka po odstranění kožního nadbytku horních víček.

Při  neelastické kůži bylo provedeno odstranění tukových prolapsů dolních víček.

Půl roku od operace s minimálně patrnýma jizvama.

 

Plastika horních a dolních víček - 63-ti letá klientka Božena s velmi velkým nadbytkem horních i dolních víček a xantelesmaty ( tukovými nadbytky)

Před
Klientka Božena
Klientka Božena
Klientka Božena
Klientka Božena
Klientka Božena

Nadbytek dolních i horních víček s xantelesmaty obou víček. 

Tukový nadbytek dolního víčka je patrný v celém rozsahu orbity.

Pohled z boku před operací.

Dominantní xantelesma horního víčka kromě nadbytku horních víček a tukových prolapsů dolního víčka vlevo.

Boční pohled s dominancí nadbytku dolního víčka.

Po
Klientka Božena
Klientka Božena
Klientka Božena
Klientka Božena
Klientka Božena

I přes nalíčení patrné otevření pohledu s vymizením xantelesmat. 

Minimálně patrné iizvy bez xantelesmat.

Otevření očí při bočném pohledu.

Patrný plynulý přechod dolního víčka na tvář.

Optimální estetický výsledek.

 

Plastika horních a dolních víček - 60-ti letá klientka Mirka s velmi velkým nadbytkem horních a především dolních víček

Před
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Pacientka s nadbytkem horních víček a tukovými nadbytky dolních víček s výrazným zářezem pod dolními víčky odpovídající dolnímu okraji očnice. 

Při šikmém pohledu zprava nadbytek horních víček, ale především tukovým a kožním prolapsem dolních víček.

Boční pohled zprava.

Velmi nápadný, dominantní nadbytek na zevní straně horního i dolního levého očního víčka.

Boční pohled zleva.

Po
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Klientka Mirka
Klientka Mirka

Již za tři měsíce od operace minimálně patrné jizvy na horních víčcích.

 

Vymizení především kožních nadbytků dolních víček se zcela jiným výrazem tváře.

V minulosti byla dominantnost nadbytků kůže patrná především při bočném pohledu.

Přirozenost je slovo, kterým bych vystihl tento pooperační nález.

Stejné vymizení kožních nadbytků na horním i dolním víčku jako na pravé straně můžeme pozorovat i vlevo.

 

Plastika horních a dolních víček - 57-mi letá klientka Dana velkým nadbytkem horních a dolních víček

Před
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1

Pacientka s nadbytkem horních víček a tukovými nadbytky dolních víček s výrazným zářezem pod dolními víčky odpovídající dolnímu okraji očnice. 

Při šikmém pohledu zprava nadbytek horních víček s patrným mediálním tukovým prolapsem.

Překrývání řas kožním nadbytkem horních víček patrný při čistě bočním pohledu zprava.

Omezení visu při šikmém pohledu zleva.

Při bočním pohledu patrný především nadbytek horního víčka.

Po
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1
Klientka Dana 1

Otevření oka pooperačně při pohledu zprava. 

Plynulý přechod dolního víčka na střední část obličeje.

Při předozadním pohledu optimální výsledek přechodu dolního víčka, bez patrného zářezu kolem orbity. Současné patrné otevření očí.

Při šikmém pohledu otevření zevní části oční štěrbiny.

Boční pohled zleva. 

powered by Plastická-chirurgie.info

Dárkový poukaz

darkovy poukaz-11

Chcete udělat radost nejbližším? Nabízíme Vám MEDICENT dárkový poukaz. Stáhněte ZDE

Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum

Jsem po operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Spokojenost je skutečně velká a moc panu doktorovi děkuji. Je skvělý odborník i člověk.

Ludmila J. Zlín

Je už to deset let co mě pan doktor Tomaš Kempny vrátil do života s mého pohledu je nejlepší doktor na světě a smekám před ním má profesionální přístup,příjemné vystupování a hlavně zlaté ruce děkuji

František

Podstoupila jsem operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Měla jsem obavy ale dopadla výborně. Velmi děkuji panu doktorovi, je to to vynikající odborník. Všem mohu doporučit.

Dana K. Nový Jičín

Mob.:
+420 737 465 660

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © www.medicent.cz | Centrum plastické a estetické chirurgie Ostrava| 2015 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / Tripon Media

Burna