Centrum plastické a estetické
chirurgie Ostrava

U části mužské populace dochází v důsledku genetických změn k vypadávání vlasů. Vlasy, které vypadávají, se nacházejí v čelní a temenní oblasti a jsou závislé na hormonálních změnách. Vypadávání vlasových folikulů závisí na enzymu 5-alfa reduktáze, která přeměňuje testosteron na dihydrotestosteron (DHT). Tento derivát testosteronu působí na receptory vlasového folikulu a způsobuje vypadávání vlasů. Vlasy z týlní a spánkových oblastí neobsahují enzym 5-alfa reduktázu a nedochází proto u nich ke přeměně testosteronu na dihydrotestosteron. Proto je možno odebrané vlasové folikuly z týlní a spánkových oblastí přenést na místa čelní a temenní, aniž by tyto vlasy v budoucnosti vypadly. U pacientů s nedostatkem vlasů je možno použít k přenosu i ochlupení, většinou z hrudníku - tzv.body hairs.

Operace se provádí v lokální anestezii.

Vlastní transplantace vlasů se skládá ze tří částí.

Nejprve je vlasový folikl odebrán z týlní oblasti speciálním nástrojem (puncherem) o průměru 0,75 až 1 mm - FUE ( follicular unit extraction). Následuje zpracování a příprava vlasových folikulů k transplantaci asistentkama pod mikroskopem. Třetí částí transplantace vlasů je vlastní aplikace vlasů - FUT (follicular unit transplantation) do předem připravené oblasti pomocí Choiova implantéru.

Doba operace je závislá na počtu odebraných vlasů a pohybuje se od 6-9 hodin. V jednom sezení transplantujeme přibližně 2000-2500 vlasů. Dvě třetiny operační doby se provádí odběr a příprava jednotlivých vlasů, zbytek času je prováděna aplikace vlasových folikulů do požadované oblasti.

Dříve používanou metodiku excize pruhu kůže z týlní oblasti ( strip technika), rozdělení kůže s vlasy na jednotlivé vlasové folikuly a jejich transplantaci do požadované oblasti nepoužíváme, protože je tato metoda zatížena nepříjemnou jizvou v týlní oblasti, necitlivostí týlu a větší bolestivostí.

K operaci je vhodné se dostavit ve starší rozpínací košili (aby nebylo nutno po operaci oblékat tričko přes hlavu). Po operaci klient odchází domů, je poučen o růstovém cyklu vlasů a je nadále sledován dle domluvy s operatérem.

Do práce je klient schopen nastoupit za 10-14 dní.

 

 

 62 letý klient Ivan s širokými kouty oboustranně a vysokým čelem

Před
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5

Pacient s výraznými kouty, silnými, černými vlasy požadoval přiměřené doplnění koutů odpovídající věku a snížení čela. 

Viditelné široké a hluboké kouty oboustranně. 

Stejný nález i na druhé straně. 

Vysoké čelo, plánováno snížení čela o 1 cm. 

Stav bezprostředně po operaci, na všechny požadované oblasti bylo použito celkem 2000 vlasů ( 981 štěpů).

Odběrová plocha bezprostředně po skončení operace.

Po
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5
Transplantace vlasů 5

Rok po transplantaci vlasů. 

Zaplnění koutů se zcela přirozeným počátkem vlasové linie. Přirozená a dostatečně zahuštěná oblast koutů.

Ve vlasové linii se nachází pouze jednotlivé vlasy. Na levé straně pacient uvažoval ještě o dohuštění vlasů, které ale nakonec nerealizoval.

Odběrové místo. 

 

35-ti letý klient Milan s nepravidelným vypadáváním vlasů především na temeni 

Před
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1

Pacient s vypadáváním vlasů na temeni požadoval dohuštění vlasů ve vypadlých  oblastech. 

Při pohledu shora patrnější větší vypadávání za přední linií vlasů. 

Prázdné kouty pacient doplnit nepožadoval. Doplněno bylo trochu vlasů v oblasti koutů oboustranně. 

Podobný nález i na druhé straně.

Velmi dobré odběrové místo s kvalitními černými vlasy.

V detailu patrné místo vypadávání vlasů s mnoha defekty především na temeni.

 
 

Po
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1
Transplantace vlasů 1

V detailu po transplantaci jsou patrné silné, pevné vlasy, které pocházejí z odběrového místa v týlu. 

Při celkovém čelním pohledu zepředu patrné zahuštění vlasů. 

Při srovnání shora patrné dohuštění vlasů na temeni. 

Jiný pohled více z týla. 

Minimální dohuštění koutů.

Pohled z druhé strany.

Odběrové místo bez patrných jizev.

 

 32 letý klient Petr s velkým vypadáváním kompletního temene hlavy, v minulosti provedena transplantace vlasů v čelní části

Před
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2

Pacient prodělal před 10-ti lety transplantaci vlasů FUE metodou na jiném pracovišti. 

Postupně u něj došlo k vypadnutí velké části vlasů temene i týla. 

Původně transplantované vlasy v čelní části hlavy zůstaly dominantním pokrytím celého temene i týlu.

Pohled z pravé strany.

Pohled z levé strany.

Při ostříhání vlasů patrné nepřirozené osázení vlasů na čele.

Ostrý začátek vlasové hranice je více patrný při pohledu shora. 

Po
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2
Transplantace vlasů 2

Protože pacient požadoval zakrytí celé hlavy, byl naplánován výkon na dvě etapy. V první části byla proveden odběr 2500 vlasů (1300 štěpů) z pravé části týla a byly transplantovány na levou stranu čela, temene i týla hlavy.

Při pohledu zezadu po sedmi dnech od první transplantace před druhým výkonem. 

Odběrová i transplantovaná plocha při pohledu zezadu. 

Stejný nález při pohledu shora.

Po skončení druhé části výkonu patrný rozdíl mezi první (levá strana) a druhou (pravá strana) fáze operace.

Minimální otok při pohledu zepředu.

Při výkonu byly zaplněny kouty i zlepšen nepřirozený začátek vlasové hranice transplantací jednotlivých vlasů.

Pohled na vlasovou linii z levé strany

Při pohledu shora  doplnění dalšími 2500 vlasy (1400 štěpů). Celkem ve dvou sezeních provedena transplantace 5000 vlasů ( 2700 štěpů).

Pohled na pravý kout.

Detail přední linie pravého koutu. Stav bezprostředně po transplantaci.

Celkový pohled zezadu na odběrovou i transplantovanou část.

Stav jeden a půl roku od transplantace vlasů.

Detail týla transplantované části hlavy.

Celkový pohled na temeno hlavy.

Předozadní pohled jeden a půl roku od transplantace vlasů.

Pohled na zadní stranu temene i týla.

Celkový pohled na týl hlavy.

 

 35-ti letý klient David s prořídnutím kompletního temene hlavy

Před
Transplantace vlasů 3
Transplantace vlasů 3
Transplantace vlasů 3

Pacient s kompletním prořídnutím temene hlavy. 

Cílem bylo zahuštění stávajících vlasů temene hlavy bez změny výše koutů.

Na odběrové ploše taktéž málo vlasů, nicméně dostatečné množství ke zlepšení porostu temene hlavy. Jiná než FUE transplantace nepřicházela ani v úvahu.

Po
Transplantace vlasů 3
Transplantace vlasů 3
Transplantace vlasů 3
Transplantace vlasů 3

Stav rok po transplantaci 2000 vlasů.

Při stejné délce patrna změna dohuštění vlasů. 

Pacient spokojen se stávajícím stavem, vzhledem k řídké odběrové ploše limitováno eventuální další dohuštění vlasů. 

Odběrová plocha bez viditelného odběrového místa.

 

 40-ti letý klient Jan s výraznou lysinou kompletního temene hlavy

Před
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4

Pacient s kompletní lysinou temene hlavy. 

Minimální, řídké a tenké vlasy patrné při pohledu shora.

Pohled z pravé strany.

Pohled z levé strany.

Při ostříhání stav ještě zvýrazněn. 

 Po
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4
Transplantace vlasů 4

Při pohledu zepředu patrná přirozená přední linie vlasů. Stav dva roky po transplantaci 2200 vlasů. 

Přirozeně se rozvíjející kout na pravé straně.

Levý kout velmi podobný pravému s přirozeným napojením na vlasy spánkové části hlavy.

Pohled shora.

Pravý boční pohled.

Levý boční pohled.

Odběrová plocha bez viditelných jizev, typická pro FUE techniky.

 

 45-ti letý klient Radek s prořídnutím temene hlavy

Před
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6

Čelní pohled před transplantací vlasů. 

Kromě patrného koutu viditelné výrazné prořídnutí zprava.

Podobný obraz i na levé straně.

Velmi husté spánkové oblasti s typickým prořídnutím temenní části. 

 Po
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6
Transplantace vlasů 6

Stav po transplantaci 2500 vlasů. 

Patrné výrazné zvýšení hustoty vlasů při pohledu zprava. 

Podobný je i pohled zleva.

Zlepšení hustoty vlasů je patrno především v přední části temene, kde směřovala většina transplantovaných vlasů.

V detailním pohledu naprosto přirozená čelní linie, kde byly transplantovány FUE technikou téměř výlučně jednotlivé vlasy - singly.

V detailu není možno rozeznat původní od nově transplantovaných vlasů.

Na odběrové části nejsou patrné stopy transplantace.

Ani při detailním prozkoumání odběrové části nejsou odebrané vlasy díky FUE technice patrné.

powered by Plastická-chirurgie.info

Dárkový poukaz

darkovy poukaz-11

Chcete udělat radost nejbližším? Nabízíme Vám MEDICENT dárkový poukaz. Stáhněte ZDE

Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum Medicent centrum

Jsem po operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Spokojenost je skutečně velká a moc panu doktorovi děkuji. Je skvělý odborník i člověk.

Ludmila J. Zlín

Je už to deset let co mě pan doktor Tomaš Kempny vrátil do života s mého pohledu je nejlepší doktor na světě a smekám před ním má profesionální přístup,příjemné vystupování a hlavně zlaté ruce děkuji

František

Podstoupila jsem operaci horních víček u MUDr. Tomáše Kempného. Měla jsem obavy ale dopadla výborně. Velmi děkuji panu doktorovi, je to to vynikající odborník. Všem mohu doporučit.

Dana K. Nový Jičín

Mob.:
+420 737 465 660

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © www.medicent.cz | Centrum plastické a estetické chirurgie Ostrava| 2015 All Rights Reserved | Design&Code: Tripon Media s.r.o. / Tripon Media

Burna